Zen1 Lớp zen khóa 1 tháng 10 năm 2020

Khóa Zen1 Tháng 10 năm 2020. Buổi 1 : Buổi 1 Ngày đào tạo thứ 1. Sáng: Văn Hóa ZEN TEAM / Nhân sự và team sale là gì? Tư duy Zenteam và những điều cần biết về thị trường. Những điều cần biết về thị trường ngoại hối và những tư duy khác biệt … Đọc tiếp Zen1 Lớp zen khóa 1 tháng 10 năm 2020