Hiển thị 2 kết quả

Zen2 Lớp zen khóa 2 – 27 tháng 10 năm 2020

Khóa Zen2 ngày 27 Tháng 10 năm 2020. Buổi 1 : Buổi 1 Ngày đào tạo thứ 1. Vẫn là một PLAN đào tạo cho các nhân viên được đạo đức trong nghề văn hóa zen kỹ năng tìm kiếm khách hàng kỹ năng trade lots và đặc biệt Zentrade là gì ? ….   …

Zen1 Lớp zen khóa 1 tháng 10 năm 2020

Khóa Zen1 Tháng 10 năm 2020. Buổi 1 : Buổi 1 Ngày đào tạo thứ 1. Sáng: Văn Hóa ZEN TEAM / Nhân sự và team sale là gì? Tư duy Zenteam và những điều cần biết về thị trường. Những điều cần biết về thị trường ngoại hối và những tư duy khác biệt …